Son Kelimeler

Celal Bayar Kimdir, Celal Bayar Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Celal Bayar Biyografisi «TIKLA»

3.Cumhurbaşkanı GÖREV SÜRESİ 22 MAYIS 1950 27 MAYIS 1960 1883 yılında Bursa Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra memuriyet hayatına atıldı. Adalet, reji ve bankacılık sahasında memuriyet görevlerinde bulundu. 1908 yılında İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra İttihat ve Terakki çalışmalarına katıldı. Bu cemiyetin İzmir Şubesi Genel Sekreterliğini yaptı. 12 Ocak 1920de toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisine Saruhan Sancağı Milletvekili olarak katıldı. Türk Millî Mücadelesinin başlaması ile birlikte Anadoluya geçerek bu harekete fiilen katıldı. Bu mücadelenin kazanılması sırasında Batı Anadoluda faaliyet gösterdi. Aynı zamanda Birinci Büyük Millet Meclisinde Bursa Milletvekili olarak görev aldı. 1921de İktisat Vekili oldu. Lozan Barış Konferansına müşavir göreviyle katıldı. 1923 seçimlerinden sonra İkinci Büyük Millet Meclisine İzmir Milletvekili olarak girdi. 1924 yılında Yş Bankasının kurulmasında önemli rol oynadı. İktisat Vekilliği görevinde bulundu. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda mücadele adamı, politikacı ve iktisatçı olarak temayüz etti. 1937-1939 yılları arasında Başbakanlık yaptı. 1943 yılına kadar İzmir Milletvekili olarak siyasî hayatını sürdürdü. Çok partili siyasî hayata geçilmesi üzerine 1946 yılında arkadaşları ile birlikte Demokrat Partiyi kurdu ve başkanlığına getirildi. Partisinin 1950 seçimlerini kazanmasından sonra aynı yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiyenin üçüncü Cumhurbaşkanı seçildi. (22 Mayıs 1950) 10 yıl boyunca sürdürdüğü bu görevden 27 Mayıs harekâtı ile 1960 yılında ayrıldı. Yassıada Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. (15 Eylül 1961) Cezası daha sonra müebbet hapse çevrildi. Yassıadadan Kayseri Bölge Cezaevine nakledilen Bayar, 7 Kasım 1964 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakıldı. 22 Ağustos 1986 tarihinde İstanbulda vefat etti. ESERLERİ Kayseri Cezaevi Günlüğü Celal Bayar Yapı Kredi Yayınları / Tarih Dizisi Celal Bayar yaklaşık üç yıl kaldığı Kayseri Cezaevindeki günlerini anlatırken, geriye dönüşler yaparak, Yassıada anılarını da aktarıyor. ... vaktiyle bu avluda ağaçlar varmış. Zemin de toprakmış. Yassıada davaları başladıkları sırada hapishanenin tamir ve ıslahı ele alınmış, bir subay bu işle vazifelendirilmiş. Uzağı gören insanlar! Mahkemenin 450-500 kişiyi mahkum ederek buraya göndereceklerini derin bir ferasetle daha o zaman anlamışlar! İşte bu tamir sırasında avludaki ağaçlar kesilmiş, toprak yere Erciyesin ateş püskürdüğü devirden kalma siyah taşlar -arnavutkaldırımı tarzında- döşenmiş. Bu intizamsız kara taşlar üzerinde yürür, dört duvar arasında başımızı yukarıya kaldırır, mavi semadan temiz hava dilenirken, küçük bir filiz dikkatimizi çekti. Samet bu filizi himayesine aldı, korudu, büyümesi için ihtimam gösterdi. Filiz, kesilmiş bir ağacın kökünden sürmüştü. Ölçtüm, tam üç karış boylanmış, kışın kuruttuğu yaprakları dökülmüş, yerine yeşil tomurcuklar belirmiş. Bu hal bana dışarıda baharın başladığını hatırlattı. Düşündüm: İstanbul, baharının güzelliğiyle meşhur şehirlerimiz cennet olarak nazarımda canlandı. Odama döndüğüm zaman, Kayseri Hastanesinden muayeneden gelen Bahadır Dülger bahar gelmiş, dışarısı yemyeşil dedi. Ben de bu filizin beni aldatmadığını anladım. Tartışmalı bir dönemin birinci elden tanıklığı... Ben De Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş Cilt: 1 Celal Bayar Sabah Kitapları / Türkiyeden Dizisi Celal Bayar, Ben de Yazdımda; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarını; Meşrutiyet Devrinin seçme olaylarını, Mondros Mütarekesinden bu yana milli mücadeleyi, Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu ve ilk çalışmalarını, ilk meclis hükümetlerini, Atatürkü ve devrimlerini; anılarına, yaşadıklarına ve belgelere dayandırarak, Türkiyenin 20. yüzyıldaki siyasal tarihine önemli bir tanıklık yapmaktadır. Bayar, bir yandan da, kendi deyişiyle, genç nesiller için faydalı olacağı düşüncesi ile, özelikle inkılapların meydana gelmesini zorunlu kılan tarihi sebep ve etkenler üzerinde durmaktadır. Ben de Yazdımın birinci cildinde; İttihat ve Terakki Cemiyetinin kuruluşu, örgütlenmesi ve tüzüğü, Jön Türklerin faaliyetleri ve Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki siyasal etkileri, 31 Mart 1909 irtica hareketi ve ordu içindeki etkileri, 31 Mart ayaklanmasında Osmanlı basını, irticai örgütlerin eylemleri ve sonuçları, irticaya karşı kurulan Hareket Ordusunun İstanbula yürümesi, Vahdeddinin tahta çıkışı (1918), Mustafa Kemalin değerlendirmeleri, Cihad-ı Mukaddes ilan edilmesi ve sonuçları, 1918 Mondros Anlaşması, tam metni ve ayrıntılı yorumları gibi konular ele alınmaktadır. Ben De Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş Cilt: 2 Celal Bayar Sabah Kitapları / Türkiyeden Dizisi Celal Bayar, Ben de Yazdımda; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarını; Meşrutiyet Devrinin seçme olaylarını, Mondros Mütarekesinden bu yana milli mücadeleyi, Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu ve ilk çalışmalarını, ilk meclis hükümetlerini, Atatürkü ve devrimlerini; anılarına, yaşadıklarına ve belgelere dayandırarak, Türkiyenin 20. yüzyıldaki siyasal tarihine önemli bir tanıklık yapmaktadır. Bayar, bir yandan da, kendi deyişiyle, genç nesiller için faydalı olacağı düşüncesi ile, özelikle inkılapların meydana gelmesini zorunlu kılan tarihi sebep ve etkenler üzerinde durmaktadır. Ben de Yazdımın ikinci cildinde; Abdülhamid devrinin sona erişi, 31 Mart 1909 irtica hareketinin oluşumu ve sonuçları, Jön Türklerin örgütlenmeleri ve etkileri, İttihat ve Terakki Cemiyetinin yapısı ve ilkeleri, Turancılık ve Osmanlıcılık, Arnavutların ve Arapların Osmanlı İmparatorluğundan ayrılma girişimleri, İtalyanın Trablusgarpı ele geçimesi (1911), 1912 seçimleri ve partiler arası çekişmeler, ordu içinde yenilik karşıtı örgütlenmeler ve etkileri, ordu mensuplarının politikayla uğraşmalarının yasaklanması ve gerekçeleri, Akdenizde siyasi dengeler ve İngilizlerin Mısırı işgali gerekçeleri gibi konular ele alımaktadır. Ben De Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş Cilt: 3 Celal Bayar Sabah Kitapları / Türkiyeden Dizisi Celal Bayar, Ben de Yazdımda; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarını; Meşrutiyet Devrinin seçme olaylarını, Mondros Mütarekesinden bu yana milli mücadeleyi, Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu ve ilk çalışmalarını, ilk meclis hükümetlerini, Atatürkü ve devrimlerini; anılarına, yaşadıklarına ve belgelere dayandırarak, Türkiyenin 20. yüzyıldaki siyasal tarihine önemli bir tanıklık yapmaktadır. Bayar, bir yandan da, kendi deyişiyle, genç nesiller için faydalı olacağı düşüncesi ile, özelikle inkılapların meydana gelmesini zorunlu kılan tarihi sebep ve etkenler üzerinde durmaktadır. Bende Yazdımın üçüncü cildinde; İngilterenin Mısır politikası ve Mısırı işgali, Jön Türklerin Mısırdaki gizli faaliyetleri, Meclisi Mebusanın feshi, Arnavutluk isyanı ve ayrılık hareketlerinin başlaması, Yunaninistan, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya ve Arnavutlukta ıslahat istekleri ve Osmanlı İmparatorluğuna verilen notalar, İstanbulda ayrılık hareketlerine karşı yapılan kitle gösterileri ve yorumlar, Balkan ittifakının kurulması, Bulgar ve Rum ideolojileri ve birbirleriyle çatışmaları, Balkan ülkelerinin, Osmanlı İmparatorluğuna karşı aralarında yaptıkları anlaşmalar, Balkanlarda Müslümanlara yönelik katliamlar, Balkan Savaşı (1912) ve olumsuz sonuçları, büyük devletlerin Türkiyeyi parçalama istekleri, iç politikada çekişmeler ve Londra Barış Konferansı gibi konular ele alınmaktadır. Ben De Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş Cilt: 4 Celal Bayar Sabah Kitapları / Türkiyeden Dizisi Celal Bayar, Ben de Yazdımda; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarını; Meşrutiyet Devrinin seçme olaylarını, Mondros Mütarekesinden bu yana milli mücadeleyi, Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu ve ilk çalışmalarını, ilk meclis hükümetlerini, Atatürkü ve devrimlerini; anılarına, yaşadıklarına ve belgelere dayandırarak, Türkiyenin 20. yüzyıldaki siyasal tarihine önemli bir tanıklık yapmaktadır. Bayar, bir yandan da, kendi deyişiyle, genç nesiller için faydalı olacağı düşüncesi ile, özelikle inkılapların meydana gelmesini zorunlu kılan tarihi sebep ve etkenler üzerinde durmaktadır. Ben de Yazdımın dördüncü cildinde; Mondros Mütarekesinden sonraki gelişmeler, Balkan vilayetlerinin birer birer kaybedilmesi, Babıali baskını, Dreyfus meselesi, Mahmut Şevket Paşa suikastı (1913) ve arka planı; Edirnenin işgali ve kurtuluşu, bağımsız Batı Trakya Devletinin kuruluşu (1913), Balkanlarda Türklere yönelik işkence ve katliamlar, Rusyanın Boğazlar politikası, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı yönetimi ile Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya ve Rusya ilişkileri, İstanbul ve Atina antlaşmalarını oluşturan koşullar ve ayrıntıları gibi onular ele alınmaktadır. Ben De Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş Cilt: 5 Celal Bayar Sabah Kitapları / Türkiyeden Dizisi Celal Bayar, Ben de Yazdımda; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarını; Meşrutiyet Devrinin seçme olaylarını, Mondros Mütarekesinden bu yana milli mücadeleyi, Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu ve ilk çalışmalarını, ilk meclis hükümetlerini, Atatürkü ve devrimlerini; anılarına, yaşadıklarına ve belgelere dayandırarak, Türkiyenin 20. yüzyıldaki siyasal tarihine önemli bir tanıklık yapmaktadır. Bayar, bir yandan da, kendi deyişiyle, genç nesiller için faydalı olacağı düşüncesi ile, özelikle inkılapların meydana gelmesini zorunlu kılan tarihi sebep ve etkenler üzerinde durmaktadır. Ben de Yazdımın beşinci cildinde; İstanbulun İtilaf Devletlerince işgal edilmesi ve politik baskılar, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanma sürecinde azınlıklar meselesi, Ermeni sorununun kökeni, Abdülhamid devrinde önemli Ermeni saldırıları, Abdülhamide suikast, Paris Barış Konferansında Osmanlı İmparatorluğundan istenilen topraklar, İttihatçılara yönelik baskılar, tutuklama ve sürgünler, Yunan işgali öncesinde İzmirde ekonomik yaşam, İzmirde İttihat ve Terakki örgütlenmesi, Teşkilat-ı Mahsusanın kuruluşu, programı ve çalışmaları, İzmirde Rumların Yunan işgaline hazırlanmaları, Ege bölgesinde İtalya ve Yunanistan arasında çıkar çatışmaları, Hıristiyan din adamlarının siyasi faaliyetleri gibi konular ele alınmaktadır. Ben De Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş Cilt: 6 Celal Bayar Sabah Kitapları / Türkiyeden Dizisi Celal Bayar, Ben de Yazdımda; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarını; Meşrutiyet Devrinin seçme olaylarını, Mondros Mütarekesinden bu yana milli mücadeleyi, Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu ve ilk çalışmalarını, ilk meclis hükümetlerini, Atatürkü ve devrimlerini; anılarına, yaşadıklarına ve belgelere dayandırarak, Türkiyenin 20. yüzyıldaki siyasal tarihine önemli bir tanıklık yapmaktadır. Bayar, bir yandan da, kendi deyişiyle, genç nesiller için faydalı olacağı düşüncesi ile, özelikle inkılapların meydana gelmesini zorunlu kılan tarihi sebep ve etkenler üzerinde durmaktadır. Ben de Yazdımın altıncı cildinde; İzmirin Yunanistan tarafından işgali, Egedeki Osmanlı ordusunun dağılması, İstanbul hükümetinin işgali destekler nitelikteki tavrı, efeler ve Yunan işgaline karşı örgütlenmeleri, Batılı devletlerin İzmirin işgali karşısındaki tavırları, İzmirlilerin işgal öncesinde düzenledikleri protesto eylemleri, işgal sırasında gerçekleşen katliamlar ve baskılar, Mustafa Kemalin Anadoluya geçmesi, Türkçe ve Rumca basında İzmirin işgaline ilişkin yorumlar, Aydının Yunanistan tarafından işgal edilmesi, Ege kasaba ve köylerinde halkın işgalcilere karşı örgütlenmesi ve silahlı mücadelenin başlatılması, Milli Mücadele fikrinin doğuşu ve milli heyetlerin oluşturulması gibi konular ele alınmaktadır. Ben De Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş Cilt: 7 Celal Bayar Sabah Kitapları / Türkiyeden Dizisi Celal Bayar, Ben de Yazdımda; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarını; Meşrutiyet Devrinin seçme olaylarını, Mondros Mütarekesinden bu yana milli mücadeleyi, Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu ve ilk çalışmalarını, ilk meclis hükümetlerini, Atatürkü ve devrimlerini; anılarına, yaşadıklarına ve belgelere dayandırarak, Türkiyenin 20. yüzyıldaki siyasal tarihine önemli bir tanıklık yapmaktadır. Bayar, bir yandan da, kendi deyişiyle, genç nesiller için faydalı olacağı düşüncesi ile, özelikle inkılapların meydana gelmesini zorunlu kılan tarihi sebep ve etkenler üzerinde durmaktadır. Ben de Yazdımın yedinci cildinde; İzmirin işgali sonrasında, Ege bölgesinde Yunan yayılmacılığı, Yunanistanın ve İtalyanın Ege bölgesindeki çıkar çatışmaları, zeybeklerin Milli Mücadeleye örgütlü biçimde katılmaları, işgal güçlerine karşı yerel örgütlenmeleri ve silahlı çatışmalar, İstanbul Hükümetinin duyarsızlığı ve engellemeleri, Milli Mücadele düşmanlarının işgal yanlısı tavırları, Erzurum Kongresi kararlarının etkileri, İstanbul Hükümetinin ve yandaşlarının Mili Müadeleye karşı İngilizlerle işbirliği yapması, Milli Heyetlerin kuruluş ve etkinlikleri, padişahın, sadrazamın ve yakınlarının ülke dışına kaçış hazırlıkları ve Mustafa Kemalin Milli Mücadeleye giderek ağırlığını koyması gibi konular ele alınmaktadır. Ben De Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş Cilt: 8 Celal Bayar Sabah Kitapları / Türkiyeden Dizisi Celal Bayar, Ben de Yazdımda; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarını; Meşrutiyet Devrinin seçme olaylarını, Mondros Mütarekesinden bu yana milli mücadeleyi, Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu ve ilk çalışmalarını, ilk meclis hükümetlerini, Atatürkü ve devrimlerini; anılarına, yaşadıklarına ve belgelere dayandırarak, Türkiyenin 20. yüzyıldaki siyasal tarihine önemli bir tanıklık yapmaktadır. Bayar, bir yandan da, kendi deyişiyle, genç nesiller için faydalı olacağı düşüncesi ile, özelikle inkılapların meydana gelmesini zorunlu kılan tarihi sebep ve etkenler üzerinde durmaktadır. Ben de Yazdımın sekizinci cildinde; Yunan işgali altındaki Aydında Kuvayı Milliye örgütlenmesi, iç çekişmeler, Denizlinin efeler tarafından yakılmak istenmesi, Akhisar Milli Alayının kurulması, Menemenin, Manisanın, Akhisarın ve Turgutlunun Yunanlılar tarafından işgali, katliamlar ve Milli kuvvetlerin gerilla taktikleriyle düzenledikleri saldırılar, Mustafa Kemalin İstanbula gelişi, padişahla görüşmeleri, padişahın damadlık teklifi, Mustafa Kemalin padişahın emriyle Samsuna gönderilişi, Samsun yolculuğunun ayrıntıları, Karadenizde Rum çeteleri ve etkinlikleri, Amasya genelgesinin hazırlanışı, alınan gizli kararlar, İstanbul Hükümetinin Erzurum ve Sıvas Kongrelerini engelleme girişimleri ve İngilterenin baskısı, Mustafa Kemalin ordudan azledilmesi, asi ilan edilmesi ve tutuklanması kararı, Erzurum Kongresinin temel ilkeleri, Atatürk Anayasası ile 61 Anayasasının karşılaştırılması gibi konular ele alınmaktadır. HAKKINDA YAZILANLAR Siyasi Günlük Demokrat Partinin Kuruluşu Samet Ağaoğlu İletişim Yayınevi / Anı Dizisi Samet Ağaoğlu, sadece siyaset sahnemizin değil siyasi literatürümüzün de en özgün ve en önemli isimlerinden. Ağaoğlunun ilk kez günışığına çıkan siyasi günlüğü, yakın tarihimizin önemli bir dönemine ilişkin çok zengin bir eser niteliğinde.

Celal Bayar Wikipedia «TIKLA»

Wikipedia ansiklopedisinde Celal_Bayar hakkinda bilgi bulunamadi.

Celal BayarSözlük Yorumları «TIKLA»

  istatistik galeri kayıt ol üye girişi
  ortam eski reklamsız
  pkk olmasa ülkücüler ne yapar7sözlük yazarlarının ruh halleri18yazarların yeni fenerbahçe onbiri2balıklar suda fazla kalınca hasta olmuyor mu6yerken atmosfer dışına çıkılan meyveler4taytszkraluludağ sözlük hayatınıza ne kattıTEMMUZ TANITIM GÜNLERİreklamkpss 2015 tarih soruları4yazarların ruh hallerini en iyi betimleyen müzik4july4th10kitap yazacak olsanız son cümlesi43nicki türkçe olan yazarlar toplantısı20alkoliklerin esrar düşmanlığı4hizaya gel diyen komutana getirsene erkeksen demek4trolleri cok seven adam2hemşire götübence kaçırma beni diyen erkekfenerbahçe çift forvete geçer mi7internet cafede tost yemeksıdıka3yükseklik korkusu olan kuş ne yapıyor3yazarların ilk sevgilisinin ismi22her uzaylı dünyalıdır her dünyalı uzaylıdırgitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular2yazarların söylemek istedikleri11muzu ısırırken diger eliyle agzını kapatan kız6payidar tüfekçioğluturabinin 1 milyon kazandığı ülke56çok kötü kokan misafir2anlatılamayan hislerserum için damar yolu bulamayan hemşire12eğitimin felsefe üzerine olması5ülkücüleri görünce topuklayan hdpkklı şerefsizlerextantfatih portakal6erkekte burun kılları kızlar için sorun olur mu10safinaz ın çok çirkin bir karı olması11mal yazaryayaya korna çalıp üstüne doğru süren sürücü5fenerbahçe galatasaray şampiyonlar ligi finali2yaran capsler3yazarların şu an bulunduğu gezegenin adı15her insan 46 kromozomlu her 46 kromozomlu insandır6çinli diye koreli gruba saldıran ülkücüler81ülkücüler23galatasaray14yazarların en son verdikleri şey11anadoludaki üniversitelerin en iyileri anketi3kiraz yerken kulağa kiraz takmak6
  2 3 52 53 54 55 » if(window.sessionStorage){ var spEx = sessionStorage.getItem("sp"); var spNew = 1; if(spEx == spNew){ document.getElementById("index").scrollTop = sessionStorage.getItem("sideScrollPosition"); }else{ sessionStorage.setItem("sp", spNew); sessionStorage.setItem("sideScrollPosition", 0); } spEx = spNew = null; }
  ara
  2 3 »


Celal Bayar Yorumlar

Yorumla